Отказ на застрахователя да плати застрахователно обезщетение

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат застрахователно право
  4. /
  5. Отказ на застрахователя да...

Отказ на застрахователя да заплати застрахователното обезщетение е налице тогава когато застрахователят откаже да извърши каквото и да било плащане  на застрахования  при настъпване на застрахователното събитие, като отказът от плащане следва да се отграничава от случаите, когато застрахователят откаже  да възстанови частично вредите.

Основанията за отказ са посочени в закона. В застрахователния договор обаче могат да бъдат договаряни и други случаи, при които застрахователят може да  откаже да плати.

При имущественото застраховане застрахователят може да откаже да плати при следите случаи:

  1. При умишлено причиняване на застрахователното събитие от застрахования или от трето лице, в чиято полза е сключен застрахователния договор;
  2. При неизпълнение на задължение на застрахования по застрахователния договор, което неизпълнение е съществено с оглед интереса на застрахователя и е било предвидено в застрахователния договор;
  3. В други случаи предвидени по закон.

При личното застраховане застрахователят се осовбождава от плащане в следните случаи:

1. Преди да е изтекла една година от сключването на договора, застрахованият се е самоубил;

2.Уврежданията на застрахования са причинени от престъпление от общ характер;

3.Смъртта е настъпила при изпълнение на смъртно наказание;

  1. Смъртта е настъпила по време на война;
  2. Други условия, предвидени в договора;

В определени случаи застрахователят е длъжен да плати обезщетение на пострадалия, без да дължи заплащане на застрахования.  Такива случаи са например при застраховка „ гражданска отговорност” когато ПТП е причинено умишлено от  застрахования, причинено е от водач с алкохол в кръвта над допустимото или се е намирал под въздействието на наркотични вещества, от водач, който е отказал да се подложи на проверка за алкохол или наркотични вещества, водач без книжка, както и водач, който не е спрял, за да отстрани техническа повреда на автомобила, довела до възникване на пътно тренспортното проишествие. Във всички тези случаи застрахователят заплаща на третото увредено лице застрахователно обезщетение, но тъй като вредите са причниени виновно от застрахования, застрахователят, след като плати  на увреденото лице, има право да търси всичко, което е платил от застрахования. Това е т. нар. регресно право на застрахователя.

При умишленото причиняване на застрахователното събитие, по правило застрахователят се освобождава от задължение за заплащане на застрахователно обезщетение. В този случай застрахователят не поема и разноските, които застрахованият е направил с цел ограничаването на вредите. Умишлено е причинено застрахователното събитие, когато извършителят е съзнавал общественоопасния му характер и е целял или допускал насъпването на общественоопасните последици.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.