Спорове при ползване на съсобствен имот

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат недвижими имоти
  4. /
  5. Спорове при ползване на...

Когато един имот е обща собственост на две или повече лица, то този имот може да се ползва от всеки един от съсобствениците съобразно квотата им в съсобствената вещ. Често обаче ползването на имота фактически се осъществява само от страна на един от съсобствениците и дори от трети лица, на които той е предоставил правото да ползват имота възмездно или безвъзмездно, а другият съсобственик се оказва лишен от правото да ползва имота.

В този случай лишеният от правото да ползва имота съсобственик има право по закон да иска обезщетение за ползването на имота, от което се оказва лишен. Обезщетението обаче ще му се дължи само ако той писмено е поискал това от ползващият съсобственик и то от датата на поискването.

С оглед доказване на писменото поискване, на практика следва да се изпрати нотариална покана, с която да се иска заплащане на обезщетение за ползването на имота. Нотариалната покана обаче не е единствената форма под която може да си извърши изявлението за заплащане на обезщетение за ползата от която съсобственикът се оказва лишен.

Възможно е покана за плащане да се съдържа и в друг писмен акт, адресиран до ползващият съсобственик – най-често това ще е исковата молба за същото обезщетение. Веднъж отправено, писменото поискване действа занапред без ограничение във времето, което означава, че за последващ период от време не се изисква изпращането на нова покана.

Когато съсобственикът ползва лично целия имот, то поканата следва да бъде адресирана до него. Възможно е обаче съсобственикът да не ползва лично имота, а да е предоставил ползването на трето лице например по договор за наем или по договор за послужване /предоставяне ползването на имот без заплащане на наемна цена/. В този случай се поставя въпросът практически на кого следва да се изпарти поканата за заплащане на обезщетение за ползване: на съсобственика или на третото лице, което фактически ползва имота, още повече че законът изрично сочи личното ползване като основание да се претендира обезщетение.

На така поставения въпрос съдебната практика е дала отговор като е прието, че личното ползване на един съсобственик по смисъла на закона не изключва отдаване под наем или друг вид отстъпване ползването на трети лица. Само, че съсобственикът допуснал това ще дължи обезщетение за ползването от което се оказва лишен другия съсобственик, ако бъде писмено поканен да заплати цената на правото на ползване, което другият съсобственик не може да реализира.

В заключение следва да се посочи, че дори имотът да се ползва от трети лица, на които е отстъпено правото на ползване от съсобственик, то лишеният от ползването на имота съсобственик, за да получи обезщетение за ползване, следва да отправи писмена покана до другия съсобственик, отстъпил правото трети лица да ползват имота, а не до третите лица.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.