Докъде се простират границите на поръчителството?

  1. Блог
  2. /
  3. Договори
  4. /
  5. Докъде се простират границите...

Когато ни помолят да станем поръчители за задължение на наши познати обикновено не мислим за възможните последици за нас при не плащане на задълженията от страна на длъжниците. Обикновено поръчители ставаме по договор за банков кредит  като сме многократно уверявани, че до плащане от наша страна няма изобщо да се стигне, тъй като Длъжникът ще плаща задълженията си своевременно, а поръчителството е само една формалност във връзка с отпускането на кредита.

Какво се случва обаче, когато Длъжникът не плати и банката насочи претенциите си спрямо Поръчителя?

На първо място трябва да се знае, че отговорността на Поръчителя за заплащане на задължението на Длъжника не е неограничена във времето.

Отговорност от Поръчителя би могла да се търси, само ако длъжникът не плати и Кредиторът предяви вземанията си срещу длъжника в течение на 6 месеца от падежа на задължението. Това правило се прилага и в случая, когато поръчителят изрично е ограничил своето поръчителство до срока на главното задължение. Важно е да се знае също, че продължението на срока, дадено от кредитора на длъжника, няма действие спрямо поръчителя, ако той не е дал съгласието си за това.

При договор за банков кредит поръчителството се прекратява и отговорност от Поръчителя не може да бъде търсена, ако са налице следните кумулативно дадени предпоставки: Изтичане на определен срок – шест месеца и бездействие от страна на кредитора в този срок. Поставя се обаче въпросът…

От кога започва да тече този срок?

Законът дава отговор – от падежа на задължението.

Падеж на задължението обаче не е датата, на която длъжникът е следвало да внесе конкретна вноска по кредита. За да изпадане длъжникът в забава необходимо е  да е настъпила предсрочната изискуемост на цялото задължение, което не е платено по кредита. Обикновено в договора за банков кредит е записано, че при неплащане на определен брой вноски, настъпва предсрочната изискуемост на задължението по кредита. Освен обаче неплащане на определения брой вноски,  за да настъпи предсрочната изискуемост на кредита, е необходимо Банката-кредитор да предприеме определени действия с цел събиране на вземането си.

Това е право на Банката, която тя упражнява обикновено чрез подаване на заявление до съда за издаване на изпълнителен лист срещу Длъжника.

От датата на подаването на молбата за издаване на изпълнителен лист срещу Длъжника започва да тече и 6-месечният  срок,  с изтичането на който при бездействие на Кредитора спрямо Длъжника, се стига  до отпадане на отговорността на Поръчителя. След изтичането на така предвидения шест месечен срок, в случай, че Кредиторът не предприеме действия във връзка със събиране на вземането си спрямо  длъжника, задълженията на Поръчителя за заплащане на дълга отпадат.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.