Давност Топлофикация. До кога можем да направим възражение?

  1. Блог
  2. /
  3. Топлофикация
  4. /
  5. Давност Топлофикация. До кога...

Задълженията на потребителите към „Топлофикация” се погасяват с изтичането на тригодишен давностен срок. За погасителната давност обаче съдът не следи служебно, а следва да се направи възражение от страна на потребителя в установените за това срокове.

На практика възниква въпросът…

В случай че „Топлофикация” е завела дело срещу нас, за да търси вземанията си за разходвана, но незаплатена топлинна енергия до кой момент можем да направим валидно възражението за изтекла погасителна давност, така че то да бъде взето в предвид от съда при постановяване на решението.

Когато по молба на „Топлофикация” бъде образувано съдебно дело за събиране на вземанията за разходвана, но незаплатена топлинна енергия, потребителят получава Заповед за изпълнение, срещу която ако счита, че не дължи претендиранирте суми за заплащане на „Топлофикация”, може да подаде възражение.

Това възражение е по образец и не следва да бъде мотивирано. Длъжникът може да подаде възражението, без да сочи причините, поради които счита, че не дължи претендираната сума за заплащане, но може и да запише във възражението си, че не дължи сумите по отношение на „Топлофикация”, тъй като счита същите за погасени по давност.

След като възражението на потребителя постъпи в съда, „Топлофикация” има право да заведе дело по общия исков ред срещу потребителя за установяване на вземането си. Потребителят получава препис от исковата молба, като в едномесечен срок той може да подаде писмен отговор, в който да направи своите възражения, включително и тези за изтеклата погасителна давност.

На практика се поставя въпросът: Докога може да бъде направено възражението за изтекла погасителна давност и какво се случва, ако възражението за изтекла погасителна давност е направено във възражението срещу заповедта за изпълнение, но не е направено в отговора на писмената молба, било поради обстоятелството, че такъв отговор изобщо не е бил подаван, било поради това, че в подадения отговор е пропуснато да се направи възражението за изтекла погасителна давност.

Отговорът на въпроса е следният…

Правото на потребителя да направи валидно възражение за изтекла погасителна давност, което да бъде взето в предвид от съда, при постановяване на решението, се изчерпва с изтичане на срока за отговор на исковата молба. В случай че в този срок не постъпи възражение за изтекла погасителна давност, възражение в този смисъл, направено на по-късен етап на делото, няма да бъде взето под внимание от съда.

Ако обаче потребителят се е позовал изрично на изтекла погасителна давност във възражението си срещу заповедта за изпълнение и това възражение е приобщено към исковото производство, но не е подал писмен отговор на исковата молба или в подадения писмен отговор на исковата молба е пропуснал да направи възражението си за изтекла погаситлна давност, то съдът следва да се произнесе относно давността.

В този случай обаче предпоставка за уважаване на възражението за изтекла погасителна давност, се явява обстоятелството, книжата по заповедното производство, включително възражението срещу заповедта за изпълнение, в което се съдържа изявление за позоваване на изтекла погасителна давност, да са приложени към делото, което се води по исков ред.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.