Поръчителство

  1. Блог
  2. /
  3. Договори
  4. /
  5. Поръчителство

С договора за поръчителство, Поръчителят се задължава спрямо Кредитора да отговаря за задължение на Длъжника. Поръчителство не е съглашение между длъжник и поръчител, а съглашение между кредитор и поръчител. Поръчителят поема задължение не към длъжника, а към кредитора на длъжника и отговаря за изпълнение на задълженията на последния. Законът не изисква съгласие за длъжника за поемане на поръчителство.

Поръчителството трябва да се сключи в писмена форма, като тази форма е условие за действителност на договора.

Поръчителство има някои прилики с гаранцията, с разликата обаче, че гарантът не е задължен солидарно с длъжника, както е задължен поръчителят.

Поръчителството може да съществува само за действително задължение. То може да се поеме и за бъдещо, и за условно задължение, както и за част от задълженията на длъжника или при по-леки услови. В случай, че поръчителят се е задължил за повече, от това за което се е задължил длъжникът, задължението му се редуцира до параметрите на задължението на длъжника.

Възможно е за едно и също задължение да са поръчителствали повече от един поръчител, в този случай всички те отговарят солидарно, ако не са договорили разделна отговорност.

В случай, че поради неплащане от страна на длъжника, поръчителят изплати задължението, поръчителят може да иска от длъжника главницата, лихвите и разноските. Поръчителят има право и на законни лихви върху заплатените суми от деня на плащането.
Вземането на поръчителя срещу длъжника възниква от датата на плащане на задължението от страна на Поръчителя, а за да бъдат възтановени на Поръчителя заплатените суми, заедно с разноските и лихвите, необходимо е да се установят следните предпоставки:
1. поръчителят да е изпълнил точно задължението,
2. да се установят какви са вътрешните отношения между длъжника и поръчителя, тоест между тях да не е сключено дарение и
3. поръчителят да е уведомил длъжника за намерението си да изпълнение преди да самото изпълнение.

Ако поръчителят е изпълнил задължението, без да уведоми за това длъжника, Длъжникът може да противопостави на Поръчителя възраженията, които е могъл да направи на кредитора при изпълнението.
Длъжникът не отговаря към поръчителя, ако е изпълнил задължението, преди да е бил уведомен за направеното от поръчителя плащане. И в двата случая поръчителят може да иска от Кредитора връщане на чсичко, което е получено от Кредитора без основание.

Поръчителят остава задължен и след падежа на главното задължение, ако кредиторът е предявил иск против длъжника в течение на шест месеца. Това разпореждане се прилага и в случая, когато поръчителят изрично е ограничил своето поръчителство до срока на главното задължение.

Прекъсването на давността по отношение на длъжника или отказът му от изтекла давност няма действие спрямо поръчителя; прекъсването на давността по отношение на поръчителя или отказът му от изтекла давност няма действие спрямо длъжника.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.