Топлофикация – II част

  1. Блог
  2. /
  3. Топлофикация
  4. /
  5. Топлофикация – II част

Какво да предприемем, ако считаме, че вземането ни е погасено по давност?

На първо място следва да се подаде молба до съдия – изпълнителя с искане за прекратяване на производството, тъй като вземането е погасено по давност.

За съжаление обикновено съдия-изпълнителите отказват да прекратят производството с мотива, че не са компетентен орган, който да се произнесе по изтеклата погасителна давност. Не смятам, че това тяхно действие е правилно, още повече, че в съдебната практика и правната литература е застъпено обратното схващане.

Отказът обаче на съдия изпълнителя да прекрати образуваното пред него изпълнително производство не подлежи на съдебен контрол.

Ако все пак бъде подадена жалба до съда срещу отказа на съдия-изпълнителя, жалбата ще бъде недопустима, тъй като отказът на съдия изпълнителя да прекрати изпълнителното производство не е от действията, които могат да се обжалват от страна на длъжника и съдът няма да се произнесе по същество на жалбата.

Действията, които могат да се обжалват от страна на длъжника за изчерпателно изброени в ГПК

Независимо от обстоятелството, че по молбата за прекратяване е много вероятно съдия-изпълнителят да се произнесе с отказ, е необходимо тази молба да бъде подадена до съдия-изпълнителя. Отказът е предпоставка за водене на отрицателно установителен иск за установяване на недължимостта на сумата, претендирана на заплащане по изпълнителния лист, тъй като без да е отказано прекратяването на изпълнителното дело, няма правен интерес за водене на този иск.

И така при подаване на молба за прекратяване на изпълнителното производство, хипотезите са две:

Молбата да бъде уважена или отхвърлена

В първия случай производството се прекратява. Това обаче не пречи на Топлофикация отново да образува изпълнително дело въз основа на същия изпълнителен лист.

При отказ на съдия-изпълнителя да прекрати изпълнителното дело по изпълнителни листа до 01.03.2008 год., както и такива изпълнителни листа, издадени по молби на „Топлофикация”, внесени в съда, до тази дата, единствения път на защита на длъжника е да води отрицателно установителен иск срещу Топлфикация, че не дължи сумите по изпълнителния лист по чл.124 от ГПК .

В този случай Длъжникът ще се позовава и на изтекла погасителна давност, а в тежест на Топлофикация е да докаже , че сумата е дължима. Тъй като обаче, поради отказа на съдия-изпълнителя да прекрати изпълнителното дело, същото е висящо и междувременно вземането на „Топлофикация” може да бъде събрано по изпълнителното дело, в исковата молба трябва да се направи искане за спиране на изпълнителното дело. При уважаване на това искане, съдът издава обезпечителна заповед за спиране на изпълнителното производство. Длъжникът трябва да е информиран обаче, че воденето на установителен иск пред съда е свързан с разходи по заплащане на държавни такси, а също и че при уважено искане за спиране на изпълнителното производство, съдът издава обезпечителна заповед, но при внасяне на определена сума като депозит по обезпечението. Размерът на тази сума се определя във всеки конкретен случай по преценка на съда. Воденето на делото е свързано също и със заплащането на адвокатски хонорар, размерът на който е по договорка между клиента и адвоката, но също така съществува и тарифа за минималните размери на адвокатските възнаграждения, съгласно която адвокатският хонорар се определя съобразно материалния интерес по делото и не може да бъде по-нисък от предвидения в Тарифата.

Решението на районния съд подлежи на въззивно обжалване, а на касационно – само в предвидените затова случаи по закон.

В случай, че се нуждаете от адвокат за проблемите си с Топлофикация, може да се свържете с адвокат Константинова на тел. 0888-847-955.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.