Лихва и неустойка

  1. Блог
  2. /
  3. Договори
  4. /
  5. Лихва и неустойка

Не може да се присъжда едновременно неустойка по чл. 92 от ЗЗД и обезщетение по чл. 86, ал. 1от ЗЗД /законна лихва/ за едно и също забавено изпълнение на парично задължение, тъй като е недопустимо кумулиране на вземане за неустойка с обезщетение  за заплащане на законна лихва за едно и също неизпълнение.

Присъждането едновременно на неустойка и на обезщетение за законна лихва (виж калкулатор за законна лихва) за едно и също неизпълнение на парично задължение означава длъжникът да заплати два пъти обезщетение за едно и също нещо, а кредиторът да се обогати неоснователно за сметка на длъжника.

Неустойката може да се договаря за неточно изпълнение в количествено, качествено или временно отношение. Няма пречка във връзка с неизпълнени договорни задължения кредиторът да търси едновременно законна лихва за забавено плащане и неустойка, но само ако неустойката е предвидена като обезщетение при количествени или качествени отклонения от договореното. Кумулиране на обезщетение по чл. 86 и 92 от ЗЗД обаче е недопустимо когато и двете са за забавено плащане на една и съща сума.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.