Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Лихва и неустойка

Не може да се присъжда едновременно неустойка по чл. 92 ЗЗД и обезщетение по чл. 86, ал. 1 ЗЗД /законна лихва/  за едно и също забавено изпълнение на парично задължение, тъй като е недопустимо кумулиране на вземане за неустойка с обезщетение  за заплащане на законна лихваза едно и също неизпълнение.

Присъждането едновременно на неустойка и на обезщетение за законна лихва за едно и също неизпълнение на парично задължение означава длъжникът да заплати два пъти обезщетение за едно и също нещо, а кредиторът да се обогати неоснователно за сметка на длъжника.

Неустойката може да се договаря за неточно изпълнение в количествено, качествено или временно отношение. Няма пречка във връзка с неизпълнени договорни задължения кредиторът да търси едновременно законна лихва за забавено плащане и неустойка, но само ако неустойката е предвидена като обезщетение при количествени или качествени отклонения от договореното. Кумулиране на обезщетение по чл. 86 и 92 ЗЗД обаче е недопустимо когато и двете са за забавено плащане на една и съща сума.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, свържете се с нас, като използвате нашата актуална услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.

Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"


 

Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.

Адвокат онлайнНово! Вече може да запишете платена видео консултация с адвокат от кантората по Интернет.
Адвокат онлайнАктуално! Кантората работи със стандартно работно време и прием на клиенти от 9:30 до 16:30ч. в работни дни при спазване на стриктни санитарно-хигиенни мерки.
Адвокат онлайнМоже да използвате нашата популярна и предпочитана от години услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.
  • Най-популярни статиии