Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Лихва и неустойка

Не може да се присъжда едновременно неустойка по чл. 92 ЗЗД и обезщетение по чл. 86, ал. 1 ЗЗД /законна лихва/  за едно и също забавено изпълнение на парично задължение, тъй като е недопустимо кумулиране на вземане за неустойка с обезщетение  за заплащане на законна лихваза едно и също неизпълнение.

Присъждането едновременно на неустойка и на обезщетение за законна лихва за едно и също неизпълнение на парично задължение означава длъжникът да заплати два пъти обезщетение за едно и също нещо, а кредиторът да се обогати неоснователно за сметка на длъжника.

Неустойката може да се договаря за неточно изпълнение в количествено, качествено или временно отношение. Няма пречка във връзка с неизпълнени договорни задължения кредиторът да търси едновременно законна лихва за забавено плащане и неустойка, но само ако неустойката е предвидена като обезщетение при количествени или качествени отклонения от договореното. Кумулиране на обезщетение по чл. 86 и 92 ЗЗД обаче е недопустимо когато и двете са за забавено плащане на една и съща сума.


При допълнителни въпроси по темата, може да се свържете с нашата кантора онлайн, като кликнете тук.

Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"


 

Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.

  • Най-популярни статиии