Прехвърляне на недвижим имот

Window's Open
Creative Commons License photo credit: corinne.schwarz

Недвижим имот, придобит по време на брака срещу поемане на задължение срещу издръжка и гледане, става съсобственост на двамата съпрузи, независимо, че единият от тях е сключил договора.

Недвижим имот, придобит по давност става съсобственост на двамата съпрузи ако придобивната давност е текла по време на брака.

При дарение на недвижим имот, собственик става само надареното лице, независимо от факта дали последното е било сключило брак или не. При дарение между роднини по права линия, местните данъци и такси са значително по-ниски.

Дарението обаче може да се оспорва по съдебен ред от кръга лица, които се ползват с право на запазена част от наследството на Дарителя, а това са съпругът и неговите низходящи наследници. Оспорването на дарението от лицата ползващи се с право на запазена част става след откриване на наследството на Дарителя след неговата смърт.

Дарителят приживе също има право сам да развали договора за дарение  по съдебен ред в следните хипотези: най-често – ако има нужда от издръжка, поискал я от надарения, а последният е отказал даването й; в случай че умишлено убие или се опита да убие дарителя, неговия съпруг или негово дете, или е съучастник в такова престъпление, освен ако деянието е извършено при обстоятелства, които изключват наказуемостта; и  набеди дарителя в престъпление, наказуемо с лишаване от свобода не по-малко от три години, освен ако набедяването се преследва по тъжба на пострадалия и такава не е подадена

С договор  за замяна на идеална част от съсобствен недвижим имот срещу вещи, се избягва необходимостта от търсене на съгласието на другия съсобственик за разпореждане с идеалните части от имота.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон +359-2-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.