Съдебна спогодба

  1. Блог
  2. /
  3. Договори
  4. /
  5. Съдебна спогодба

Panama Business and Investment

Съдебната спогодба представлява потвърден от съда договор между страните по висящо дело, съгласно който договор страните на основата на взаимни отстъпки уреждат съществуващия между тях спор. С постигането на съдебна спогодба страните  прекратяват делото.

Страните при спогодба чрез взаимни отстъпки прекратяват изцяло или отчасти спора по делото. Възможно е тези отстъпки да не отговарят на действителното положение, но страните приемат договореното между тях за действително. Двете страни се задължават да считат, че правното положение между тях е такова, каквото го прогласява спогодбата.

За разлика от извънсъдебната спогодба, съдебната спогодба следва задължително да бъде сключена пред съд само в съдебно заседание. Нужно е също спогодбата да бъде потвърдена от съда. Съдът проверява не целесъобразността на спогодбата, не дали тя отговаря на действителното положение, а дали не противоречи на закона. Когато в производството участва прокурор, съдът потвърждава спогодбата като взема и неговото мнение. Съдът след като потвърди спогодбата прекратява делото.

Съдебната спогодба има сила на влязло в сила решение. Тя е съдебно изпълнително основание и въз основа на същата може да се издаде изпълнителен лист. Спогодбата по съществото си представлява договор, одобрен от съда, а не съдебен акт, поради което същата не може да се обжалва и отменя. Ако съдебната спогодба е опорочена, нейната нищожност или унищожаемост може да се доказва по исков ред.

Възможно е страните да сключат спогодба извънсъдебно, но делото да продължи поради това, че искът на е оттеглен или няма отказ от него.  Извънсъдебната спогодба има отношение по развитието на делото. В случай, че съдът реши, че спогодбата е валидна, трябва да реши делото съобразно нея.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.