Напускане на съдружник в ООД

  1. Блог
  2. /
  3. Търговско право
  4. /
  5. Напускане на съдружник в...

Raven perched above Tanner Trail at Lipan Point

Съдружник може да прекрати участието си в Дружество с ограничена отговорност като подадае молба за напускане в срок от три месеца, преди датата на напускането.  Изтичането на тримесечния срок  на предизвестие има автоматичен прекратителен ефект спрямо членственото правоотношение и с настъпването му съдружникът губи качеството “съдружник”.

Напусналият съдружник не губи всички права по отношение на ООД. Членски права той вече не може да има, но има право на обезщетение  в размер, определим съобразно дела  му в имуществото в дружеството с ограничена отговорност.  Смисълът на закона е, че срещу направена от съдружника дялова вноска в капитала на дружеството, той има право на част от имуществото, което му принадлежи при прекратяване на участието му в Дружеството.

Размерът на обезщетението, което съдружникът следва да получи при прекратяване на участието му в ООД  се определя въз основа на счетоводния баланс на дружеството,  към края на месеца, през който е настъпило прекратяването. Въз основа на баланса се определя размерът на дружествения дял.

При неизплащане на дела на напусналия съдружник, последният може да предяви правата си по съдебен ред в петгодишен давностен срок.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.