Как се прави завещание? Част I

Завещанието е едностранен акт на завещателя, което произвежда действие след неговата смърт и несъмнено трябва да изразява последната негова воля.Поради това до момента на смъртта завещателят по всяко време може да отмени направеното завещание.

Не се допуска две или повече лица да завещаят в един и същи акт нито в полза едно на друго, нито в полза на трето лице., тъй като по този начин би се ограничила възможността за разпореждане след смъртта, тъй като един от завещателите не би могъл сам да отмени завещанието.

Съпрузите могат с отделни завещание да завещават един на друг частите от общите имущества. Но ако бракът е прекратен с развод, завещание, направено преди развода губи своята стойност.

Завещанието може да бъде направено само лично от завещателя. Това е формален акт. Завещанието се отнася до такива имуществени права, с които завещателят може да се разпорежда приживе. Със завещанието си наследодателят извършва разпореждане с имуществото си по безвъзмезден начин, както при дарението.

Завещание може да извърши всяко лице, което е навършило 18 години и което не е поставено под пълно запрещение поради слабоумие и е способно да действа разумно. На практика не се  допуска извършването на завещания и от лица, поставени под ограничено запрещение.

Завещателят трябва да е имал завещателна дееспособност към момента на извършване на завещанието. Когато при съставянето на същото, завещателят не е бил способен да прави завещателни разпореждания, завещанието е унищожаемо. Същото не става действотелно само по себе си, ако по-късно завещателят придобие способност да извърша завещания. И обратното изгубването на завещателна дееспособност след извършване на завещанието не оказва никакво въздействие върху последното.

Едноличният търговец може да извършва завещателно разпореждане с предприятието си чрез завещание.

Що се касае за лицата от 14 до 18 години за тях съществува възможност да разполагат с имуществото , което са придобили със свой труд, няма пречка следователно да извършват завещание с това имущество.

Могат да наследяват всички ФЛ и ЮЛ, както и лицата, които са били заченати при откриване на наследството и които са родени способни да живеят. Не могат да наследяват по завещание недостойните лица и  които тежко са се провинили спрямо завещателя..

Завещателят може да се разпореди чрез завещание с цялото си имущество, но не трябва да накърнява запазената част.

Следва продължение в част II.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон +359-2-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.