Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Какво е „запис на заповед“?

Въз основа на запис на заповед, лицето в полза на което е издадена същата /или на неговата заповед/ има правната възможност, при неплащанe на паричното задължение по нея от задълженото лице, да се снабди с изпълнителен лист по ускорена процедура и при заплащане на по-ниска държавна такса.

Въз основа на записа на заповед правоимащото лице може да подаде заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение, по чл. 417 от ГПК / по образец/, в което заявление се съдържа искане за издаване на незабавна заповед за изпълнение и за издаване на изпълнителен лист. Към заявлението се прилага оригинала на записа на заповед.

Съдът проверява дали документът е редовен от външна страна и дали удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника. Съдът издава изпълнителен лист и прави надлежна бележка затова върху записа на заповед.

В случай, че молбата за издаване на изпълнителен лист бъде отхвърлена изцяло или отчасти, може да се обжалва в едноседмичен срок от съобщаването му на заявителя.

При уважаване на молбата, се издава заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист. Кредиторът, след като получи изпълнителен лист отива при избран от него държавен или частен съдебен изпълнител, който пристъпва към действия по обезпечаване на вземането и праща на Длъжника заповедта и съобщение за наложените запори и възбрани. Именно към този момент Длъжникът узнава за издадения изпълнителен лист и наложените обезпечителни мерки – запори/ възбрани и прави преценка дали да възразява срещу заповедта за изпълнение.

При възражение от страна на Длъжника, изпълнението се спира, без затова да е необходимо представяне от страна на длъжника на каквото и да било обезпечение. Следва обаче да се прецени има ли смисъл да се възразява, ако наистина дължи – защото изпълнението само ще се спре, но в крайна сметка ще бъде проведено при осъждането му, а Длъжникът само ще натрупа лихви и разноски.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, свържете се с нас, като използвате нашата актуална услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.

Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"


 

Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.

Оставете коментар

You must be logged in to post a comment.

Адвокат онлайнВажно! Препоръчваме да използвата нашата актуална услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.
  • Най-популярни статиии