Медиация. Каква е процедурата и кои са участниците

принципи

Медиацията е доброволен извънсъдебен способ за уреждане на спорове. Процедурата е кратка, пести време и пари, неформална, гъвкава е, предполага активното участие на страните. Спорът се разрешава по приятелски начин. Стига се до печелившо и за двете страни решение. Решението се взима от страните, а не се налага от трета страна, което гарантира в по-голяма степен доброволното му изпълнение.

В тази процедура страните могат да ползват адвокат и могат да се консултират с него във всеки един момент. Процедурата е изцяло доброволна и във всеки момент участник в процедурата може да се откаже от по-нататъчното си участие, без за него да последват каквито и да било негативни последици.

Продължете към цялата статия…Медиация. Каква е процедурата и кои са участниците

Медиация. Интелигентно разрешаване на спорове

НЕ ТРЯБВА ЛИ ВИЕ  ДА ВЗИМАТЕ РЕШЕНИЯ ОТНОСНО ВАШИТЕ ПРОБЛЕМИ?

НЕ ТРЯБВА ЛИ ВИЕ ДА РАЗРЕШАВАТЕ ВАШИТЕ СПОРОВЕ?

НЕ ЗНАЕТЕ ЛИ ВИЕ КАКВО Е НАЙ-ДОБРО ЗА ВАС?

НЕ ИСКАТЕ ЛИ СПОРА ДА СЕ РЕШИ СЕГА?

ИЛИ СТЕ ГОТОВИ ДА ОТСТЪПИТЕ ТЕЗИ ВАШИ ПРАВА НА ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ?

И АКО ПРЕХВЪРЛИТЕ ОТГОВОРНОСТТА ЗА РАЗРЕШАВАНЕТО НА ВАШИЯ СПОР НА ДРУГ,  ДАЛИ ТОЙ  БИ РАЗРЕШИЛ СПОРА ПО-ДОБРЕ ЗА ВАС?

АКО МОЖЕТЕ ДА ПОЕМЕТЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА ДЕЙСТВИЯТА И ПОСТЪПКИТЕ СИ, АКО ИСКАТЕ  СПОРА, КОЙТО ИМАТЕ ДА СЕ РАЗРЕШИ СЕГА, А НЕ В НЕОБОЗРИМОТО БЪДЕЩЕ, АКО ИСКАТЕ ДА ЗАПАЗИТЕ ОТНОШЕНИЯТА СИ  С ВАШИЯ ОПОНЕНТ, ТО ИМА ТАКЪВ НАЧИН И ТОЗИ НАЧИН Е МЕДИАЦИЯ

Медиацията е извънсъдебен доброволен способ за уреждане на спорове чрез който можете да постигнете повече.

При медиацията решенията във връзка с уреждането на спора се взимат от страните, а не се налагат от трето лице. При медиацията можете да разрешите спора сега, без да се налага да водите дълги и скъпо платени съдебни процеси, изходът от които никога не е предварително сигурен. Освен това, решенията ги взимате Вие.

Продължете към цялата статия…Медиация. Интелигентно разрешаване на спорове

Докъде се простират границите на поръчителството?

Когато ни помолят да станем поръчители за задължение на наши познати обикновено не мислим за възможните последици за нас при не плащане на задълженията от страна на длъжниците. Обикновено поръчители ставаме по договор за  банков кредит  като сме многократно уверявани, че до плащане от наша страна няма изобщо да се стигне, тъй като Длъжникът ще плаща задълженията си своевременно, а поръчителството е само една формалност във връзка с отпускането на кредита.

Какво се случва обаче когато Длъжникът не плати и банката насочи претенциите си спрямо Поръчителя?

На първо място трябва да се знае, че отговорността на Поръчителя за заплащане на задължението на Длъжника не е неограничена във времето. Отговорност от Поръчителя би могла да се търси, само ако длъжникът не плати и Кредиторът предяви вземанията си срещу длъжника в течение на 6 месеца от падежа на задължението. Това правило се прилага и в случая, когато поръчителят изрично е ограничил своето поръчителство до срока на главното задължение. Важно е да се знае също, че продължението на срока, дадено от кредитора на длъжника, няма действие спрямо поръчителя, ако той не е дал съгласието си за това.

Продължете към цялата статия…Докъде се простират границите на поръчителството?