Как протича медиацията

На първо място следва да се има предвид, че медиацията е  удачна за прилагане при търговски, имотни, договорни, семейни и трудови спорове. Медиaцията може да се прилага независимо от обстоятелството дали по спора се води съдебно производство  или не.

Ако сте решили да опитате чрез медиация, първата стъпка е да заявите желанието си за провеждане на процедурата. Това можете да направите като се свържете по телефона, изпратите имейл или дойдете в офиса. Накратко е необходимо да разкажете за естеството на проблема, да оставите Вашите координати за връзка, както и тези на насрещната страна.

Вие сами можете да поканите другата страна да участва в процедура по медиация, но ако нямате възможност или не желаете да направите това, тогава медиаторът може от Ваше име да покани насрещната страна за провеждане на среща по медиация. Поканата може да стане по телефон, имейл, писмо, нотариална покана в зависимост от избрания от Вас начин и съобразно конкретния случай като направените разходи във връзка с поканата на се поемат от заявителя.

Продължете към цялата статия…Как протича медиацията

Медиация. Каква е процедурата и кои са участниците

принципи

Медиацията е доброволен извънсъдебен способ за уреждане на спорове. Процедурата е кратка, пести време и пари, неформална, гъвкава е, предполага активното участие на страните. Спорът се разрешава по приятелски начин. Стига се до печелившо и за двете страни решение. Решението се взима от страните, а не се налага от трета страна, което гарантира в по-голяма степен доброволното му изпълнение.

В тази процедура страните могат да ползват адвокат и могат да се консултират с него във всеки един момент. Процедурата е изцяло доброволна и във всеки момент участник в процедурата може да се откаже от по-нататъчното си участие, без за него да последват каквито и да било негативни последици.

Продължете към цялата статия…Медиация. Каква е процедурата и кои са участниците

Медиация. Интелигентно разрешаване на спорове

НЕ ТРЯБВА ЛИ ВИЕ  ДА ВЗИМАТЕ РЕШЕНИЯ ОТНОСНО ВАШИТЕ ПРОБЛЕМИ?

НЕ ТРЯБВА ЛИ ВИЕ ДА РАЗРЕШАВАТЕ ВАШИТЕ СПОРОВЕ?

НЕ ЗНАЕТЕ ЛИ ВИЕ КАКВО Е НАЙ-ДОБРО ЗА ВАС?

НЕ ИСКАТЕ ЛИ СПОРА ДА СЕ РЕШИ СЕГА?

ИЛИ СТЕ ГОТОВИ ДА ОТСТЪПИТЕ ТЕЗИ ВАШИ ПРАВА НА ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ?

И АКО ПРЕХВЪРЛИТЕ ОТГОВОРНОСТТА ЗА РАЗРЕШАВАНЕТО НА ВАШИЯ СПОР НА ДРУГ,  ДАЛИ ТОЙ  БИ РАЗРЕШИЛ СПОРА ПО-ДОБРЕ ЗА ВАС?

АКО МОЖЕТЕ ДА ПОЕМЕТЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА ДЕЙСТВИЯТА И ПОСТЪПКИТЕ СИ, АКО ИСКАТЕ  СПОРА, КОЙТО ИМАТЕ ДА СЕ РАЗРЕШИ СЕГА, А НЕ В НЕОБОЗРИМОТО БЪДЕЩЕ, АКО ИСКАТЕ ДА ЗАПАЗИТЕ ОТНОШЕНИЯТА СИ  С ВАШИЯ ОПОНЕНТ, ТО ИМА ТАКЪВ НАЧИН И ТОЗИ НАЧИН Е МЕДИАЦИЯ

Медиацията е извънсъдебен доброволен способ за уреждане на спорове чрез който можете да постигнете повече.

При медиацията решенията във връзка с уреждането на спора се взимат от страните, а не се налагат от трето лице. При медиацията можете да разрешите спора сега, без да се налага да водите дълги и скъпо платени съдебни процеси, изходът от които никога не е предварително сигурен. Освен това, решенията ги взимате Вие.

Продължете към цялата статия…Медиация. Интелигентно разрешаване на спорове