Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Публикации по темата ‘защита имот’

Как може да се защити лице, срещу което се извършва въвод в недвижим имот

По искане на Взискателя, въз основа на годно прано основание съдия-изпълнителят може да извърши въвод срещу лице, намиращо се в даден недвижим имот и да предаде имота на лицето, в полза на което имотът е присъден. Как може да защити правата си лицето, срещу което се извършва въвода и което съдия-изпълнителят иска да отстрани от […]

Коментирайте

Как може да се защитим при неточности и непълноти в кадастралната карта и регистър

Кадастралната карта и кадастралния регистър за съответния район представляват нанесени съществуващи и нови данни за недвижимите имоти в съответния район. За да бъдат издадени такива следва да има информация за пространственото положение и размерите на недвижимите имоти, както и информация за карти, планове, регистри и друга документация. Това представлява основна информация за недвижимия имот, която […]

Коментирайте

Защита на владението

photo credit: GollyGforce Владението е фактическа власт върху един имот, като лицето, упражняващо фактическата власт върху имота, счита имота за свой. Владението не е право а факт,  но законът предоставя защита на това фактическо положение, тъй като от една страна в повечето случаи фактическото положение, отговаря и на правното такова, а от друга страна защитата […]

Коментирайте

  
  • Най-популярни статиии