Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Публикации по темата ‘акт’

Как се прави завещание? Част II

В продължение на Част I от темата, следва да се вземе предвид и следната информация. Има две форми на завещание нотариално и саморъчно и завещание. Нотариалното завещание се извършва от нотариус, без ограничение на района на неговото действие – в канцеларията си или извън нея, когато завещателят е възпрепятстван да се яви.. Нотариусът се уверява […]

Коментирайте

Как се прави завещание? Част I

Завещанието е едностранен акт на завещателя, което произвежда действие след неговата смърт и несъмнено трябва да изразява последната негова воля.Поради това до момента на смъртта завещателят по всяко време може да отмени направеното завещание. Не се допуска две или повече лица да завещаят в един и същи акт нито в полза едно на друго, нито […]

Коментирайте

  
  • Най-популярни статиии