Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Публикации по темата ‘фондация’

Как се учредява фондация с недвижим имот

За да бъде учредена фондация, достатъчно е да са посочени  целите, за които се създава , както и да бъде предоставено имущество. Имуществото може да бъде парични средства, вещи, включително и недвижими имоти.

Коментирайте

Юридически лица с нестопанска цел

Снимка: photo-maker Юридическите лица с нестопанска цел са сдружения и фондации. Юридическите лица с нестопанска могат да се самоопределят като организации за осъществяване на дейност в обществена или в частна полза. Определянето за осъществяване на общественополезна дейност е неотменяемо след вписването на това обстоятелство в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на […]

Коментари (1)

  
  • Най-популярни статиии