Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Публикации по темата ‘съдружник в оод’

Напускане на управител или съдружник на ООД

Съдружник сте и/или управител на дружество с ограничена отговорност. По една или друга причина жеалете да прекратите участието си в дружеството, но не намирате съдействието на останалите съдружници да Ви осовободят от заемания пост и се питате какво можете да направите. Докато участието Ви в дружеството е възникнало по волята на съдружниците, сега същите лица […]

Коментирайте

Напускане на съдружник в ООД

Съдружник може да прекрати участието си в Дружество с ограничена отговорност като подадае молба за напускане в срок от три месеца, преди датата на напускането.  Изтичането на тримесечния срок  на предизвестие има автоматичен прекратителен ефект спрямо членственото правоотношение и с настъпването му съдружникът губи качеството „съдружник”. Напусналият съдружник не губи всички права по отношение на […]

Коментирайте

  
  • Най-популярни статиии