Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Публикации по темата ‘изтичане давност’

Топлофикация ме осъди без да разбера! Ето как може да стане това.

НЕПРИСЪСТВЕНО РЕШЕНИЕ Не са редки случаите, в които длъжниците на „Топлофикация” разбират, че срещу тях е било водено дело и е постановено решение, по силата на което същите са осъдени да заплатят суми на „Топлофикация”, едва когато получат  покана за доброволно изпълнение от  съдия-изпълнител или дори когато се окаже, че притежаваните от тях суми по […]

Коментирайте

Погасителна давност при застраховките

ПОГАСИТЕЛНА  ДАВНОСТ ПРИ ЗАСТРАХОВКИТЕ Не е безспорен въпросът с каква дасност се погасяват вземанията при застраховки. С тригодишна давност се погасява вземането на застрахователя към застрахования за заплащане на застрахователните премии. В имущественото застраховане вземането на застрахования срещу застрахователя съставляващо застрахователно обезщетение се погасяват с тригодишен срок, считано от датата на настъпване на застрахователното събитие. […]

Коментирайте

  
  • Най-популярни статиии