ПРАВОТО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ДА РАЗВАЛИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДОГОВОР ОТГОВОРНОСТ НА ПРОДАВАЧА

        

Небезизвестен факт е, че правата ни на потребители са уредени в Закона за защита на потребителите, който пък закон е приет у нас в изпълнението на задължението на държавата ни да транспонира във вътрешното си законодателство Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 година относно някои аспекти на продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции.

Продължете към цялата статия…ПРАВОТО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ДА РАЗВАЛИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДОГОВОР ОТГОВОРНОСТ НА ПРОДАВАЧА

Бързо производство

Съгласно действащия ГПК на разглеждане по бързия ред се разглеждат 4 иска по Кодекса на труда, свързани с уволнението – исковете по чл. 344, ал. 1, т.1-3 от КТ /признаване на уволнението за …

Продължете към цялата статия…Бързо производство