Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Публикации по темата ‘завишени сметки’

Висока сметка за ток. Ето какво може да направим.

Ако получите сметка за ток за изминал период от време, начислeна едностранно от  съответния монополист и считате, че така начислената сума не отговаря на действително разходваната от Вас електроенергия, то тогава, вместо да плащате сума, която не дължите, бихте могли да потърсите правата си  по съдебен ред. Случаят обикновено изглежда така: идват служители от съответното […]

Коментирайте

Сметки за Ток

Съгласно Общите условия на „ЧЕЗ Разпределение България” АД съществува възможност при неточно и/ или неизмерване на електрическата енергия, електроразпределителното дружество едностранно да извършва корекции по сметки за минал период от време. Тази практика на електроразпределителнното дружество е порочна и начислените суми по така  коригираните сметки могат да бъдат оспорвани по съдебен ред. Законодателят е дал […]

Коментирайте

Висока сметка за ток. Какво да правим?

В редица случаи сметките на потребителите за електроенергия се оказват нереално завишени спрямо действително разходваното количество електроенергия. Какво следва да направим, в случай, че считаме че и нашите сметки са завишени и не дължим плащане на претендираните суми по фактури? Пътят за защита е воденето на отрицателно установителен иск пред съда срещу съответното електроразпределително дружество, […]

Коментирайте

  
  • Най-популярни статиии