Как да защитим правата си ако не сме доволни от почивката, за която сме платили

Надявам се всички, които сте решили да  почивате на море или на планина, в България или в чужбина, да сте прекарали добре своята отпуска и да сте се завърнали отпочинали и в добро настроение с приятни спомени за прекараното време.

Ако обаче почивката Ви е била свързана с неприятни емоции, породени от неизпълнението на задълженията на фирмата, чрез която е било организирано Вашето пътуване и ако не сте доволни от услугата, която Ви е била предоставена, е добре да знаете, че имате права по закон и че можете да защитите интересите си.

Продължете към цялата статия…Как да защитим правата си ако не сме доволни от почивката, за която сме платили

Категоризиране на туристическите обекти

Нормативната уредба относно категоризирането на туристическите обекти се съдържа в Закон за  туризма и Наредбата категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения.

На категоризиране подлежат всички туристически обекти, с изключение на  заведения за хранене и развлечения, разположени в учебни и лечебни заведения, ведомства и предприятия, предназначени за ползване само от лица, числящи се към тях, както и бюфети, павилиони, каравани, баничарници и мекичарници с капацитет до 12 места за сядане.

Категоризирането на туристическите обекти се извършва от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма по предложение на Експертната комисия по категоризация на туристически обекти (ЕККТО) или от Кмета на общината по местонахождението на обекта по предложение на общинската експертна комисия по категоризиране (ОЕКК).

Министърът определя категорията на обектите с по-висок клас звезди , а Кметът – тези с по-нискък, като случаите са изчерпателно посочени в Наредбата.

Процедурата е следната:

Продължете към цялата статия…Категоризиране на туристическите обекти