Клаузата за арбитраж търговски или гражданскоправен характер ли има и какво значение има отговорът на този въпрос

Симеон имал фирма – ЕООД за посредничество при сделки с недвижими имоти. При него работели петима брокери. Един от тях –  Страхил сключил с фирма – Строител договор за посредничество при продажба на парцел, собственост  Строителя.

От фирмата на Симеон положили много усилия във връзка с продажбата на парцела. Заплатили за своя сметка реклама на парцела, организирали многобройни огледи, участвали в не един преговор и след около година и половина, благодарение на положените усилия, успели да намерят купувач и сделката била реализирана. Само че, Строителят – продавач отказал да плати комисионна на посредника, независимо, че преди това се били договорили за размера на същата, дължима при реализиране на сделката.

Продължете към цялата статия…Клаузата за арбитраж търговски или гражданскоправен характер ли има и какво значение има отговорът на този въпрос

Какво става с неприложените дворищно регулационни планове


Имам един имот близо до София, от който по регулация на времето са отнели определени квадратни метра и са ги придадени към съседен имот. Дворищнорегулационният план, с който е извършена промяната на регулационните линия между двата съседни имота е влязъл в сила, но регулацията не е приложена /няма плащане на обезщетение за уреждане на сметки по регулация/.

Продължете към цялата статия…Какво става с неприложените дворищно регулационни планове