Как Петър Петров не плати нито лев на Топлофикация

Петър Петров не беше плащал от години задълженията си към Топлофикация, защото сметките му се виждаха нереални. Няколкократно служители на дружеството звъняха на вратата на жилището му с увещания да вземе да сключи  споразумение за разсрочено плащане на дълга  като дори предлагаха Топлофикация а се откаже от по-старите задължения, а Петър Петров да плати само задълженията за последните три години и то на разсрочено плащане.

Продължете към цялата статия…Как Петър Петров не плати нито лев на Топлофикация

Давност Топлофикация. До кога можем да направим възражение?

Задълженията на потребителите към „Топлофикация” се погасяват с изтичането на тригодишен давностен срок. За погасителната давност обаче съдът не следи служебно, а следва да се направи възражение от страна на потребителя в установените за това срокове.

На практика възниква въпросът, в случай, че „Топлофикация” е завела дело срещу нас, за да търси вземанията си за разходвана, но незаплатена топлинна енергия до кой момент можем да направим валидно възражението за изтекла погасителна давност, така че то да бъде взето в предвид от съда при постановяване на решението.

Когато по молба на „Топлофикация” бъде образувано съдебно дело за събиране на вземанията за разходвана, но незаплатена топлинна енергия, потребителят получава Заповед за изпълнение, срещу която ако счита, че не дължи претендиранирте суми за заплащане на „Топлофикация”, може да подаде възражение.

Това възражение е по образец и не следва да бъде мотивирано. Длъжникът може да подаде възражението, без да сочи причините, поради които счита, че не дължи претендираната сума за заплащане, но може и да запише във възражението си, че не дължи сумите по отношение на „Топлофикация”, тъй като счита същите за погасени по давност.

След като възражението на потребителя постъпи в съда, „Топлофикация” има право да заведе дело по общия исков ред срещу потребителя за установяване на вземането си. Потребителят получава препис от исковата молба, като в едномесечен срок той може да подаде писмен отговор, в който да направи своите възражения, включително и тези за изтеклата погасителна давност. На практика се поставя въпросът докога може да бъде направено възражението за изтекла погасителна давност и какво се случва, ако възражението за изтекла погасителна давност е направено във възражението срещу заповедта за изпълнение, но не е направено в отговора на писмената молба, било поради обстоятелството, че такъв отговор изобщо не е бил подаван, било поради това, че в подадения отговор е пропуснато да се направи възражението за изтекла погасителна давност.

Продължете към цялата статия…Давност Топлофикация. До кога можем да направим възражение?