Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Публикации по темата ‘Гражданско право’

Право на ползване

Допустимо е едно лице да е собственик на вещта/обикновено недвижим имот/, а друго лице да е носител на правото на ползване върху вещта. В този случай ползвателят има право да ползва вещта, да получава добивите от нея, без обаче да може да я променя съществено. Ползвателят  е задължен да заплаща разходите, свързани с ползването на […]

Коментирайте

Договор за гражданско дружество

Снимка: Julish Annon Гражданското дружество е форма на доброволно обединение на две и повече лица за постигането на стопанска цел с общи средства и усилия. Договорът може да се сключва както от граждани, така и от юридически лица. Заради общия интерес, общите цели, законът нарича лицата, които сключват договора съдружници. Задължително целта, за която договорът […]

Коментирайте

Призоваване на страните

Адресатът е лицето, за което е предназначено съобщението. Страната се призовава само за едно съдебно заседание и не се призовава за следващите ако датата е обявена в заседанието. Когато страната е била призована на един адрес и го промени, без да посочи на съда друг адрес, призовката се прилага към делото и се счита редовно […]

Коментари (1)

  
  • Най-популярни статиии