Може ли след изтичането на срока на договор за наем, сключен с общината, договорът да се трансформира като безсрочен

Стоянови живеят в апартамент, предоставен им за ползване под наем от общината за определен срок. След изтичането на срока на договора, договорът не бил подновен за нов срок, нито пък от общината изискали Стоянови да напуснат имота. Стоянови продължили да живеят в имота. След известен период от време получили от общината предупреждение да напуснат имота незабавно. Стоянови заявили, че договорът за наем продължава да обвързва страните, тъй като  след изтичането на срока на договора, от общината не се противопоставили Стоянови да продължат да ползват имота, поради което договорът за наем се бил трансформирал в безсрочен договор за наем, съгласно общите правила, предвидени в ЗЗД.

Продължете към цялата статия…Може ли след изтичането на срока на договор за наем, сключен с общината, договорът да се трансформира като безсрочен

Какво да правим ако банката ни изненада с по-високи вноски по кредит

При някои договори за банков кредит, между банката и потребителят са договорени клаузи, съгласно които Банката има право едностранно да увеличи лихвата по кредита и се стига до резултат, че потребителят при сключването на договора се е съгласил да плаща една месечна вноска по възстановяването на кредитната сума, а  след като е изминал определен период от време, се оказва, че размерът на месечната вноска е драстично увеличен. Въпреки,че са извършвани плащания по банковия кредит, оказва се, че кредита не се погасява, а всичко, което е платено покрива само лихвите по кредита.

Така независимо, че страните са договорили една сума за възстановяване и период за възстановяване на същата, оказва се, че за потребителя съвсем не е ясно каква именно сума  ще трябва да възстанови на банката  и  за какъв период от време. До този резултат се стига, тъй като в Договора за кредит, Банката е вписала клаузи, по силата на които  Банката има право едностранно да изменя лихвения процент и потребителят е длъжен да се съгласи с извършената промяна едностранно от страна на Банката.

Срещу тази порочна практика обаче има механизъм за защита. Тъй като обикновено с Банките не може да се постигне разумно доброволно уреждане на спора, тъй като последните държат да получат всичко, съгласно договора и не са склонни да се търси изход от спора, приемлив и за двете страни, за потребителите остава открита възможността да търсят правата си по съдебен ред като предявяват отрицателен установителен иск срещу кредитодателя за установяване недължимост за претендирани суми за заплащане.

Продължете към цялата статия…Какво да правим ако банката ни изненада с по-високи вноски по кредит