Измамата като основание за унищожаване на припознаването

Измамата като основание за унищожаване на припознаванетоКогато едно дете е роено извън брак или след изтичането на 300 дни от прекратяването на брака, за баща на детето не може да се смята съпруга, съответно бившия съпруг на майката.

 Биологичният баща на детето обаче може да припознае своето дете и без да е сключил брак с майката на детето.

 Има случаи, при които припознаването се извършва  от мъж, който вярва, че е биологичен баща на детето, а всъщност не е такъв.

Когато съзнателно у мъжа, извършил припознаването е  създадена погрешна представа, че майката е заченала от него, той може да иска унищожаване на припознаването поради измама.

 Унищожаване на припознаването поради измама се допуска само по  съдебен ред и до изтичането на едногодишен срок от извършване на припознаването. Този кратък срок е предвиден, с оглед интереса на детето, за  да може в сравнително кратък срок да се стабилизира неговия произход от родителите му. Интересите на детето в случая се поставят пред обективните факти  и затова сроковете, предвидени от законодателя за оспорване  припознаването поради  измама са кратки и текат от извършването на припознаването. Същият едногодишен срок, считано от датата на извършване на припознаването е  предвиден и за иск за унищожаване на припознаването, извършено поради грешка.

За да  се приеме, че припозналият мъж е бил измамен да припознае детето, считайки го за свое, по делото е необходимо да се установи, че  са били предприети измамливи действия, с които съзнателно е създадена погрешна представа, че детето е заченато от него.

 Сама по себе си погрешната представа на мъжа, че детето е заченато от него не е достатъчно да приеме, че мъжът е бил измамен, че детето произхожда от него. Необходимо е още да са предприети измамливи действия, които да създадат у него тази погрешна представа. Така например ноторно известно, е че бременността трае около девет месеца. В случай, че през вероятния период на зачеване мъжът и жената не са имали интимна връзка,  субективната представа на мъжа, че жената е заченала от него  би била абсолютно необоснована, без значение дали са предприети измамливи действие по отношение на него,  тъй като при елементарно пресмятане,  той би могъл да установи, че не е баща на детето.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон +359-2-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.