Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Публикации по темата ‘дружествени дялове’

КАК СЕ ПРЕКРАТЯВА ЕООД ПРИ НЕПЪЛНОЛЕТНИ НАСЛЕДНИЦИ

Ако едноличният собственик на капитала на едно еднолично дружество с ограничена отговорност е физическо лице и то почине, се поставя въпросът какво се случва с дружеството. Дружествените дялове се наследяват. Това не означава, че автоматично наследниците стават съдружници в ООД. Наследниците имат различни възможности –  те могат да заявят, че продължават дейността на дружеството, а […]

Коментирайте

Да прехвърлим търговско предприятие или дружествени дялове

Тема на настоящата статия са проблеми, свързани с прехвърлянето на предприятие на търговеца и прехвърлянето на дружествени дялове при дружества с ограничена отговорност. Съгласно чл. 15 от ТЗ предмет на прехвърлителна сделка може да бъде предприятието  на търговеца като съвкупност от права, задължения и фактически отношения. Прехвърлянето се извършва чрез договор с нотариална заверка на […]

Коментирайте

Дружество с ограничена отговорност

Дружеството с ограничена отговорност е юридическо лице-търговско дружество, съдружниците в което са ограничено отговорни за задълженията на дружеството до размера на дяловата им вноска в капитала. Допустимо е дружеството да бъде учредено от едно физическо или юридическо лице, в който случай дружеството е еднолично дружество с ограничена отговорност. Учредяването на дружеството се изразява в съставяне […]

Коментирайте

  
Адвокат онлайнНово! Вече може да запишете платена видео консултация с адвокат от кантората по Интернет.
Адвокат онлайнАктуално! Кантората работи със стандартно работно време и прием на клиенти от 9:30 до 16:30ч. в работни дни при спазване на стриктни санитарно-хигиенни мерки.
Адвокат онлайнМоже да използвате нашата популярна и предпочитана от години услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.
  • Най-популярни статиии