Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Публикации по темата ‘цена на имот’

Казус в кантората

Днес със запитване към кантората се обърна г-н М., във връзка със следия казус: Бил сключил предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, по силата, на който се задължил да закупи един апартамент. Понеже продавачът се  отметнал от обещанието си да продаде имота, г-н М. беше обявил по съдебен ред предварителния договор за окончателен. После […]

Коментирайте

Кога ползвателят може да развали сделката, с която е прехвърлил собствения си имот

03Съобщение, изпратено чрез онлайн форма за контакт:  Баща ми продава на брат ми недвижим имот с учредено пожизнено вещно право на ползване. Брат ми се опитва да го изгони, за да продаде имота, а той е единствено жилище за баща ми. Следствие на непрекъснат психически тормоз, баща ми иска да развали сделката. Какъв е реда?

Коментирайте

  
  • Най-популярни статиии