Разяснения по въпроси, свързани с неправомерно отвличане или задържане на дете по редa на Хагската конвенция

В настоящото изложение отново става въпрос за спорове, свързани с  неправомерно задържане или  преместване на дете на територия, различна от страната на обичайното местопребиваване на едно дете. Разглеждането на въпроса се налага поради зачестилите случаи, в които при родители, които живеят в различни държави възникне спор къде и при кого да живее детето. В общия случай става въпрос за следното: Доскоро родителите и детето са живеели заедно в една страна / най-често става въпрос за Италия, Испания, Гърция, САЩ, тъй като там има трайно установени най-много наши граждани/. В един момент , обикновено поради неразбирателство между родителите, единият  идва с детето в България и отказва да се върне в страната , в която са живели всички заедно преди това.

Продължете към цялата статия…Разяснения по въпроси, свързани с неправомерно отвличане или задържане на дете по редa на Хагската конвенция