Доказване на договорните отношения чрез фактури

В отношения между фирми нерядко възникват спорове във връзка с извършена работа и нейното заплащане. Нерядко предмет на спор са отношения възникнали от договор за изработка, за доставка и други. Ситуацията изглежда така: …

Продължете към цялата статия…Доказване на договорните отношения чрез фактури