Как се учредява фондация с недвижим имот

как се учредява фондация с недвижим имот

За да бъде учредена фондация, достатъчно е да са посочени  целите, за които се създава , както и да бъде предоставено имущество. Имуществото може да бъде парични средства, вещи, включително и недвижими имоти.

Продължете към цялата статия…Как се учредява фондация с недвижим имот