Договор за възлагане управление на дружество

Управителят е задължителен орган на дружеството с ограничена отговорност. Управител може да е само дееспособно физическо лице. Юридическо лице не може да е управител на друга фирма. Управителят може и да не е …

Продължете към цялата статия…Договор за възлагане управление на дружество