Какво обезщетение може да се търси от работник или служител, който бъде уволнен на дискриминационен признак? Когато работник или служител бъде уволнен, той може да оспорва законността на уволнението. Ако уволнението бъде признато за незаконно, уволненият може да иска да бъде възстановен на работа, както и да му бъде заплатено обезщетение от работодателя за времето, […]