Когато се налага запис на заповед да се предяви заплащане

zapoved_zapisЗадължението по запис на заповед може да е платимо на определена дата, посочена в самия запис на заповед, която дата се нарича падеж.

 Възможно е обаче  да бъде посочено в записа на заповед, че плащането ще се извърши след изтичането на определен срок след предявяването на записа на заповед. В този случай записът на заповед трябва да бъде предявен в едногодишен срок от издаването му, като издателят и джирантите могат да скъсят или удължат срока за предявяване.

Продължете към цялата статия…Когато се налага запис на заповед да се предяви заплащане