Казус в кантората

За случаите,  в които застраховател по договор за кредит отказва плащане

 Днес сутринта в кантората дойде г-жа Д. със следния проблем: беше теглила заем от банка в размер на 10 000 лева. При сключването на договора от банката бяха изискали от нея да сключи застрахователен договор, по силата, на който в случай на настъпване на злополука или на намалена трудоспособност в резултата на общо заболяване над 70% или на намалена работоспособност над 50 % в резултат на

Продължете към цялата статия…Казус в кантората