ЕТО ЗАЩО Е ВАЖНО ОСНОВАНИЕТО, НА КОЕТО Е ПРЕКРАТЕНО ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ!

Долните редове са посветени на обезщетението, което дължи работодателя на основание на чл.222, ал. 1 от Кодекса на труда. В посочената разпоредба са уредени няколко основания, въз основа на които работодателят би могъл едностранно да прекрати трудовото правоотношение с неговите работници или служители. Ще посоча същите в последователността, в която са изброени в закона:

Продължете към цялата статия…ЕТО ЗАЩО Е ВАЖНО ОСНОВАНИЕТО, НА КОЕТО Е ПРЕКРАТЕНО ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ!