Наследяване на дружествен дял в ООД

 Дружественият дял  се наследява след смъртта на съдружник в ООД от неговите наследници. В качеството си на наследници те придобиват дружествения дял на своя наследодател. Наследяването  на дружествения дял обаче не прави  наследниците …

Продължете към цялата статия…Наследяване на дружествен дял в ООД