За осиновяване на дете е необходимо да се премине през законово уредена процедура за това. Кандидат-осиновителите, които желаят да осиновят дете, се вписват в специален регистър. Децата, които могат да бъдат основявани при условията на пълно осиновяване също се вписват в отделен регистър. Действа Съвет по осиновяванията, който разглежда досиетата на кандидатите и тези на децата […]