Сметките за ток и новите правила за начисляването им

Сметките за ток и новите правила за начисляването им
Сметките за ток и новите правила за начисляването им

На 16.11.2013 год. влизат в сила нови Правила за измерване на консумираната електрическа енергия /ПИКЕЕ/, с които се въвеждат нови правила за измерване на електрическата енергия и начисляване на задължения за заплащането й, в случаи, при които електрическата енергия не е била правилно отчитана поради нарушение на схемата на свързване на електрическата мрежа или в случаи на неизправност на средствата за търговско измерване /електромери/.

Продължете към цялата статия…Сметките за ток и новите правила за начисляването им