Рефинансиране на кредити

Рефинансиране на кредит

Теглихме със съпругата ми кредит за закупуване на семейно жилище – разказваше човекът срещу мен –  Оказа се така, че не можем да покриваме вноските по кредита.

Наложи се да сключа нов договор за кредит за рефинансиране на задълженията по стария кредит. Този път сключих договора само от мое име.

В този случай запазва ли се солидарната отговорност и на двамата  със съпругата ми или за дълга по рефинансирания банков кредит отговарям само аз ?

Продължете към цялата статия…Рефинансиране на кредити