Когато родителите на едно дете са разделени и не могат да постигнат съгласие при кого от двамата детето ще живее и кога другият родител ще вижда детето,  спорът може да се отнесе за разрешаване от съда. Разрешаването на спора за местоживеенето на детето, означава да се отсъди при кого от двамата родители ще живее то, […]