Сключен граждански брак с чужденец или между българи, които живеят в чужбина, може да бъде прекратен  чрез развод от българските съдилища при условие, че един от съпрузите е бълграски гражданин или има обичайното местопребиваване на територията на Република България. Когато и двамата съпрузи желаят да се разведат, стига един от тях да е български гражданин […]