Принципът залегнал в нашето законодателство е, че договорите веднъж сключени между страните имат силата на закон между тях и следва да се изпълняват. Има случаи обаче, при които изпълнение на договора липсва напълно или частично или е налице лошо изпълнение и в които случаи се стига до развалянето на договорите като крайно средство за ликвидиране […]