Как да развалим сключен предварителен договор?

 Предвид същността на предварителния договор за покупко-продажба на недвижим имот, като такъв подготвящ сключването на окончателния т.е. нотариалния акт, доста често страните по него или една от тях предоставя на другата някаква имуществена облага – пари или други вещи със значителна имуществена стойност. Разменените между страните имущества са не само в изпълнение на предварителния договор, но и в очакване на сключването на окончателния договор. Именно със сключването на окончателния договор и след изпълнението на другите постигнати договорки между страните, се постига равновесието между страните – всяка получава имуществената облага, заради която се е задължила от своя страна да предостави вещ или друга ценност.

Продължете към цялата статия…Как да развалим сключен предварителен договор?