Съпругът не е баща на детето?

Съгласно действащото законодателство, съпругът на майката, се счита за баща на детето, ако детето е родено по време на брака или до 300 дни от неговото прекратяване.

В много житейски ситуации обаче това твърдение не е вярно и биологичният баща е съвсем друг. В редица случаи майката има интерес да установи, че истинският баща на детето не е нейният съпруг/ бивш съпруг. Майката има интерес да направи това, например, ако  тя иска именно биологичният баща да бъде признат за законен баща на детето. За да стане това, обаче първо трябва да се обори  съществуващото предположение, че съпругът на майката е баща на детето.

Продължете към цялата статия…Съпругът не е баща на детето?