Кой е задължен да изгради водопровод и канализация, когато такива липсват

26Преди няколко години Цанко закупи празно дворно място  в едно село, близо до София. Реши да си построи там малка вила, където да ходи в края на седмицата и някой и друг ден през лятото.

До парцела обаче не беше изград

Продължете към цялата статия…Кой е задължен да изгради водопровод и канализация, когато такива липсват