Призоваване на страните

Адресатът е лицето, за което е предназначено съобщението. Страната се призовава само за едно съдебно заседание и не се призовава за следващите ако датата е обявена в заседанието. Когато страната е била призована …

Продължете към цялата статия…Призоваване на страните