Адресатът е лицето, за което е предназначено съобщението. Страната се призовава само за едно съдебно заседание и не се призовава за следващите ако датата е обявена в заседанието. Когато страната е била призована на един адрес и го промени, без да посочи на съда друг адрес, призовката се прилага към делото и се счита редовно […]