photo credit: corinne.schwarz Недвижим имот, придобит по време на брака срещу поемане на задължение срещу издръжка и гледане, става съсобственост на двамата съпрузи, независимо, че единият от тях е сключил договора. Недвижим имот, придобит по давност става съсобственост на двамата съпрузи ако придобивната давност е текла по време на брака. При дарение на недвижим имот, […]